Софтуер за управление
на отсъствията

Поемете контрола върху отсъствията на служителите си с нашия усъвършенстван софтуер за управление на отпуските. Заявяването и обработката на отпуск става само с няколко клика. Бързо, лесно, без сложни и дълги процедури. Определете кой може да одобрява заявките, изтеглете официалните празници за годината, настройте допълнителни почивни дни - ако се налага. Сами определете видовете отпуск които служителите могат да ползват и дали да бъдат одобрявани ръчно или автоматично. Достъп до доклади в реално време за лесно проследяване и отчитане. Оптимизирайте управлението на отсъствията си днес!

Функционалности

Някои от функционалностите включени в нашия модул "Отпуски"

Официални празници и почивни дни

Свалете официалните почивни дни за годината, а при нужда добавете свои от секция настройки.

Видове отпуск

Използвайте различни видове отпуск според нуждите на организацията. Всеки отпуск може да бъде настроен така, че да е максимално удобен за служителите.

Платен отпуск

Индивидуален платен годишен отпуск с опция за заявка на допълнителни дни при изразходване.

Прехвърляне на дни

Дайте възможност на служителите си да прехвърлят неизползваните дни платен отпуск за следващата година с опция за ограничаване до определен месец от годината.

Одобрение

Ръчно или автоматично одобрение на заявките за отпуск. Отпуск по болест, например, може да бъде настроен за автоматично одобрение.

Табло

Информация за това кои служители не са на работа под формата на удобен за ползване месечен календар.

Заявка за половин ден

Позволете на служителите си да вземат половин ден отпуск. Системата има възможност за отсъствия през първата или втората половина на деня, осигуряваща гъвкавостта от, която се нуждаете.

Изчисляване на платен отпуск

Опция за използване на индивидуален график на служителя или стандартното понеделник-петък при изчисляване на дните платен отпуск, които служителя използва.

Контрол на достъпа

Възможност за предоставяне на определени потребители правото да виждат и променят настройки. На определени служители може да бъде разрешено да одобряват заявки за отпуск.

Employee Leave Management Dashboard Screenshot
Табло

Всеки служител има достъп до табло където може да види:

  • Годишен календар с всички одобрени отпуски
  • Детайли за платения годишен отпуск
  • Оцветени в различни цветове видове отпуск и почивни дни
Employee Absence Management Timeline Screenshot
Хронология

Детайлна хронология, която всеки може да разбере

  • Всеки вид отпуск оцветен с различен цвят
  • Информация за всички отсъстващи служители
  • Филтри по отдел и статус на отпуските