Управление на
Трудова Заетост

Обработвайте ефективно информацията за служителите си с нашия усъвършенстван модул за трудова заетост. Съхранявайте сигурно лични данни, адреси и контакти за спешни случаи. Управлявайте отделите на служителите и работните графици без усилие. Упълномощете отдел човешки ресурси с нови възможности за създаване на отдели. Опростете HR операциите днес!

Функционалности

Някои от функционалностите включени в модул Трудова заетост

Безпроблемно управление на личните данни на служителите

Съхранявайте и управлявайте изчерпателна информация за служителите без главоболия. Лесен достъп и актуализиране на записите на служителите за точни данни, които отдел човешките ресурси да използват.

Сигурно съхранение на адресите на служителите

Съхранявайте сигурно адресите на служителите си за ефективна комуникация и изрядна документация пред съответните служби. Осигурете поверителност на данните с високите мерки за сигурност, които системата предлага.

Контакт за спешни случаи на, който може да се разчита

Съхранявайте така важните контакти за спешни случаи на служителите си. В случай на инцидент, вие сте наясно кого да потърсите, а понякога това е от решаващо значение.

Гъвкава система за проследяване на работния график на служителите

Нанесете и следете работния график на всеки служител за по-лесно управление на работната сила.

Създаване на отдели

Създайте нови отдели, за да сте в унисон с растежа на компанията си. Настройте модула да следва уникалната структура на вашата организация.

Нива на достъп за администратори

Дайте възможност на администраторите да предоставят персонализиран достъп на всеки служител. Управлявайте модулите до, които служителите имат достъп, осигурявайки защита и неприкосновеност на личните данни.

Employment Details Software Screenshot
Преглед на потребител

Специална страница за служители, където можете да:

  • Управлявате данните на служителя
  • Добавяте или прекратявате трудови правоотношения
  • Задавате конкретен работен график или ползвате този на отдела
User Access Control Screenshot
Трудова заетост и контрол на достъпа

Един инструмент с, който управлявате всичко

  • Добавете или редактирайте служебни данни и контакт за спешни случаи.
  • Контролирайте до кои части на платформата има достъп служителят.
  • Поканете служителите да използват системата или просто съхранете техните данни.